طراحی وب سایت ، از کجا شروع کنیم؟ به چه سمتی حرکت کنیم؟

برای داشتن یک پایگاه همیشگی آنلاین ، لازم است مقدماتی را قبل از طراحی وب سایت در نظر بگیرم. و باید بدانیم که بعد از اتمام طراحی وب سایت و پیاده سازی آن ، تازه بخش جدیدی از کار نیز شروع میگردد!! در این مقاله کل این روند را از ابتدا و به زبانی ساده […]